Số điện thoại

0975555123

Ngã 3 Tân Hội - Khu Phố Mỹ Thuận - Phường Nhị mỹ - Thị Xã Cai Lậy - Tỉnh Tiền Giang